LET'S TALK STRATEGY IMPLEMENTATION: +45 78 75 65 50 LET'S TALK: +45 78 75 65 50
Skip to content

DecideAct har løsningen på det offentliges udfordringer med implementering af strategier

Løbende opfølgning på de strategiske indsatser bliver lige så nemt som at trække en aktuel status fra økonomisystemet. DecideActs platform er en cloudbaseret løsning, som supplerer de eksisterende systemer.
dashboard-kommune

Kompleksiteten i offentlige virksomheder er højere end i private

Politikerne formulerer mål via politikker, strategier, koalitionsaftaler og budgetaftaler, suppleret med løbende mål fra de årlige målprocesser.

Staten stiller krav på bl.a. beskæftigelsesområdet, gennem udviklingsaftaler og sætter konkrete resultatmål.

Klimaaftaler forpligter offentlige virksomheder til at udarbejde strategier og mål, som understøtter Paris-aftalen og FN’s verdensmål.

Målsætninger skal monitoreres, så de lever op til lovgivning for det rummelige arbejdsmarked og ligestilling.

De årlige budgetprocesser indebærer reguleringer på serviceniveau, ydelser eller indtjening, og formulering af specifikke resultatmål for at sikre, at budgettet balancerer og overholder krav til service- og anlægsrammer.

Den øverste ledelse har ansvaret for for et stort antal fagspecifikke eller tværgående projekter, som alle skal opfylde konkrete resultatmål og deadlines.

Engager hele organisationen i forberedelserne af strategiprocessen

Pia Gjellerup
Pia Gjellerup
“Det er et kedeligt ord, og alt for få afsætter tid, medarbejdere og andre ressourcer til det. Men fokuserer vi ikke på implementering, går vi glip af den fulde værdi”, siger centerleder Pia Gjellerup."
Kilde: Center for Offentlig Innovation

Udfordringerne handler om implementering

Ledelsen ved, hvordan styringsmodellen skal opbygges og struktureres.

Ledelsen har styr på at uddelegere ansvaret for visioner, politikker, strategier og mål til rette sted i organisationen.

Men ledelsens løbende monitorering af de igangsatte handlinger og aktiviteter er manuel, tidskrævende og forbundet med stor usikkerhed.

Gevinster ved brug af DecideAct

dashboard-kp
 • Styrker og understøtter fokus på kerneopgaven
 • Styrker den fælles og tværgående opgaveløsning
 • Sikrer fokus på implementering og opfølgning
 • Åbenhed og gennemsigtighed
 • Højt informationsniveau hos alle
 • Løbende status på opfølgning
 • Færre ressourcer til opfølgning, da alle ansvarlige selv indrapporterer i systemet
 • Hurtig korrektion hvis indsatsen ikke leverer det forventede resultat
Oversigt over indsatser og KPI'er

Vores platform giver dig oversigt over indsatser og KPI‘er, så du kan tage beslutninger på et oplyst grundlag. Den giver samtidig brugerne et horisontalt overblik.

risk-mitigation
decideact software
Strategien er altid ved hånden og regelmæssig opfølgning fra nøglepersoner

DecideAct sikrer, at alle ansvarlige nøglepersoner regelmæssigt bliver bedt om at levere en status på de indsatser, de har ansvaret for. Når systemet er sat op, bliver de ansvarlige nøglepersoner påmindet om status med faste, aftalte intervaller, og de kan på et øjeblik opdatere den aktuelle status via mobil eller PC.

Med DecideActs mobilapp kan du

 • Have strategien i lommen
 • Foretage opdateringer på farten
 • Se den aktuelle status for dine strategiske indsatser
Dashboards fremmer eksekvering og engagement
 • Opdateret overblik over status på leveringer
 • Status for mål og KPI’er
 • Sikrer fælles fokus

I det overordnede dashboard kan ledelsen løbende monitorere status for både KPI’er og indsatser i et visuelt setup, som ligner det, der allerede anvendes ved monitorering i BI-systemerne. Hvis en afdeling ønsker en mere detaljeret opfølgning på underliggende niveauer, tilføjes blot et nyt niveau, så detaljeringsgraden øges. Der kan arbejdes med mange strategier og sub-planer med individuel opfølgning og med link på tværs af organisationen.

strategy-dashboard-mockup-devices

Vi tilbyder dansksproget service og holder jer i hånden, til I er blevet eksperter i vores system.


DecideAct er en
cloudbaseret
plug & play-løsning

Vi har lang erfaring fra at arbejde med kommuner og det offentlige i Island og Danmark.

Nemt at tilføje til de øvrige styringsværktøjer

Det er hverken svært, dyrt eller tidskrævende at tilføje DecideAct til de øvrige styringsværktøjer. DecideAct bygger videre på det, I har i forvejen, så mål, strategier, KPI'er og indsatser monitoreres det samme sted.

Fungerer på alle platforme

DecideAct forudsætter ingen kostbare snitflader til eksisterende IT-systemer.

Vores team af eksperter står klar til at hjælpe dig

Vi hjælper jer med at beskrive det eksisterende strategi- og målheraki, så ansvarlige personer og grupper kan udpeges for samtlige indsatser.