InvestorS

DecideAct Investor Relations

InvestorS

Stra­te­gi­pro­ces­sen har fået sin egen GPS

August 14, 2020
CET

Der er kan være gode grunde til at genoverveje sin strategi i lyset af corona. Og netop nu står nye redskaber klar til at sætte strøm til de strategiprocesser, der alt for ofte er strandet på en hylde.

De er på vej samme sted hen som telefaxen og fastnettelefonen: Virksomheder med gammeldags økonomistyring, metervis af ringbind med bilag, fakturaer og halvårsrapporter. Selv i mindre virksomheder er papirbilagene blevet udskiftet med moderne økonomistyring med apps, lagring i skyen og transparent rapportering i realtid. Mapperne er forsvundet, og teknologien har taget over.

Tilbage på hylden står stadig den seneste strategi i en printet version med spiralryg og samler støv. Sådan ser det i hvert fald ud i mange virksomheder, og det gælder ikke kun i Danmark. Tre ud af fire strategier kommer aldrig længere end til ølkassemødet og de gode intentioner. De bliver aldrig ført ud i livet. På verdensplan regner man med, at der hvert minut spildes tre millioner dollar på fejlslagne strategier.

Men ligesom teknologien har ændret vores måde at tænke økonomistyring på, står vi nu med nogle redskaber, der kan ændre den måde, vi implementerer strategier på. Det mener Gudrun Erla Jonsdottir, der er strategy officer hos Reykjavik Energy, Islands største offentligt ejede selskab, der forsyner landets hovedstad med geotermisk varme, vand, el, bredbånd og kloakering.

Ud af krisen – ind i en ny kultur

Reykjavik Energy har været igennem en strategiproces, der kom i kølvandet af finanskrisen i 2008, som ramte Island ekstra hårdt. Reykjavik Energy var tæt på at gå konkurs, og ud over de økonomiske problemer havde virksomheden nogle forudsætninger, der ville gøre det svært at implementere en ny strategi.

Som en offentlig virkshomhed er Reykjavik Energy påvirket af politik og blev af juridiske grunde splittet op i fire forskellige datterselskaber i 2014. Nu skulle der implementeres en ejerskabt strategi på tværs af hele organisationen med 500 medarbejdere, forskellige bestyrelser og meget forskellige opgaver og kulturer.

 

GudrunErla6611-2 - Kopi let 2d letX.jpg

Mange virksomheder kæmper med at eksekvere de strategiske tanker og gøre dem til faktisk handling. Foto: Kári Sverrisson

 

”Da jeg kom til i 2015, var strategien allerede formuleret. Men det stod klart, at den ville blive svær at implementere, og det var min opgave. Opgaven bestod i at etablere en strategisk corporate governance, der tog hensyn til, at der var underordnede forretningstrategier, kvalitetspolitikker og lignende i datterselskaberne. De arbejder alle på forskellige markeder og i forskellige forretningsstrategier,” fortæller Gudrun Erla Jonsdottir.

Track-and-trace strategi

Som det vigtigste redskab til at føre strategien ud i livet, besluttede de allerede i 2015 at implementere den digitalt. Det skete gennem det danskudviklede program DecideAct – som kan tracke, hvor man er i forhold til strategien, på en række parametre på tværs af organisationen. Platformen kan tracke de strategiske mål, og kan benyttes af alle – ikke mindst de medarbejdere, der tidligere fik helt blanke øjne, når man talte om strategi.

”Med 500 medarbejdere er der mange, som slet ikke er vant til at tænke på strategien. Men vi er lykkedes med at skabe en kultur, hvor man siger, hvad man vil gøre. Og følger op på det. Vi sætter os strategiske mål for et år ad gangen, men vi taler om det og følger op på det på daglig basis,” siger den islandske strategy officer.

”Redskabet har været vigtigt. Det kan selvfølgelig ikke stå alene, men det støtter den kulturelle transformation. Vi har brugt redskaberne til at bygge en projektbaseret kultur, der har været helt central i den turnaround, vi har været igennem. Vi er meget stolte af, hvad vi har gjort,” forklarer Gudrun Erla Jonsdottir.

Som at køre med GPS

En af de forskere, der har undersøgt, hvorfor så mange strategier, slår fejl, er den spanske professor Antonio Nieto-Rodriguez, tidligere præsident for Project Management Institute. Han er en af verdens førende tænkere inden for project management og har inspireret top-virksomheder til at sætte strategi og ikke mindst implementeringen af strategi på toppen af dagsordenen. Han sammenligner brugen af Strategy Execution Management software med brugen af GPS.

”Værktøjer er nødvendige på grund af mængden af information derude. Værktøjet er selvfølgelig ikke den vigtigste pointe, når du taler om strategi. Det er ligesom med GPS. Det er teknisk set muligt at køre uden GPS, men der er stor risiko for at du ikke finder vej. Mange firmaer kører slet ikke med GPS i deres strategi. Eller kører kun med en GPS, der viser afstanden 10-15 kilometer frem,” siger Antonio Nieto-Rodriguez, der sammenligner strategisk software med de finansielle redskaber, som er blevet så udbredt de sidste 10 år.

Og lige som Uber og Airbnb blev skabt under finanskrisen, kan netop den nuværende krise skabe grobund for en revolution af it-redskaberne inden for strategi.

En af dem, der håber, at det kommer til at ske, er Flemming Videriksen, der er grundlægger og direktør for DecideAct. Han mener også, at tiden er inde.

”Alle virksomhedsledere kender til problemet med strategier, der ikke er blevet eksekvereret. De har som katten gået rundt om den varme grød så længe, at de ikke har opdaget at grøden er blevet kold. Mange er simpelthen blevet trætte af at tale om implementering af strategi. De skal vide, at der findes moderne redskaber, der skaber en infrastruktur for strategien. De er en naturlig del af virksomhedens informationsinfrastruktur, og kan gøre strategien ligeså målbar som din finansielle rapportering, ”siger Flemming Videriksen

Se, hvordan du kommer i gang med at udfolde jeres strategi i praksis

For further information

Contact

Bo Feierskov
Head of public relations

Email: bf@decideact.net
Tel: +45 78 75 65 50